Term Dates

 

2018 Term Dates

  • Term 1 2018 – 29 January to 13 April
  • Term 2 2018 – 30 April to 6 July
  • Term 3 2018 – 23 July to 28 September
  • Term 4 2018 – 15 October to 14 December

2019 Term Dates

  • Term 1 2018 - 28 January to 12 April
  • Term 2 2018 - 29 April to 5 July 
  • Term 3 2018 - 22 July to 27 September
  • Term 4 2018 - 14 October to 13 December