Term Dates

 

2019 Term Dates

  • Term 1 2019 - 29 January to 12 April
  • Term 2 2019 - 29 April to 5 July 
  • Term 3 2019 - 22 July to 27 September
  • Term 4 2019 - 14 October to 13 December

2020 Term Dates

  • Term 1 - 28 January to 10 April  
  • Term 2 - 27 April to 3 July                                                                                            Term 3 - 20 July to 25 September                                                                               
  • Term 4 - 12 October to 11 December